نشانی ایمیل

mozamel@mozame.com mozamel@mozame.com

آدرس شرکت

فارس-اوز-میدان امام شافعی

تلفن تماس

0990-9494-110 0990-9494-120

ساعت کاری

روزهای زوج از 9 صبح تا 4 عصر